Kirkerum synonym

KIRKERUM – Krydsord – Løsninger – KrydsordExperten.dk

Vi fandt 15 løsningsforslag for ordet KIRKERUM som du kan bruge til at løse din krydsord. Løsningen vil ofte været et synonym til KIRKERUM. Det er muligt at få …

Synonym for Kirkedel – Synonymbog.com

Synonym for Kirkedel

Synonymer for kirkedel. tårn,; apsis,; døbefont,; kor,; korparti,; epistelside,; langskib,; klerestorie,; empore,; pulpitur,; bema,; korbue,; sideskib, …

Beskrivelse og synonymer for ordet Kirkedel

Synonym for Kirkerum – Synonymbog.com

Synonym for Kirkerum

Kirkerum betyder bema. Hvordan bruges ordet kirkerum? Ordet kirkerum bruges som regel i midten af ​​en sætning og udtales som det staves.

Beskrivelse og synonymer for ordet Kirkerum

kirkerum — Den Danske Ordbog – Ordnet

Søgning på “kirkerum” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk.

KIRKERUM – Krydsord

Blandt svarene du finder er den bedste bema med 4 bogstaver, ved at klikke på dette eller på andre ord, kan du findes lignende ord og synonymer, der kunne …

Svar ✅ for KIRKERUM i krydsord. Find de bedste svar ⭐ for at kunne afslutte ethvert type gådespil

KIRKERUM 9 BOGSTAVER – Krydsord

Blandt svarene du finder er den bedste bema med 4 bogstaver, ved at klikke på dette eller på andre ord, kan du findes lignende ord og synonymer, der kunne …

Svar ✅ for KIRKERUM 9 BOGSTAVER i krydsord. Find de bedste svar ⭐ for at kunne afslutte ethvert type gådespil

KIRKERUM – Krydsord, Kryds og tværs Løsninger

Alle synonymer og løsninger til kirkerum – Krydsordsløsninger. … Her er det rigtige svar på kirkerum krydsord, hvis du har brug for yderligere hjælp til …

Alle synonymer og løsninger til kirkerum – Krydsordsløsninger

kapel — sproget.dk

Ordbøger · Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn · Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Dansk Synonymordbog · Ordbog over det danske Sprog Det …

Ordbog – kirkeord og udtryk kort forklaret – Aarhus Stift

Ordbog – kirkeord og udtryk kort forklaret | Aarhus Stift

Kor Den del af kirkerummet der rummer alteret. Typisk den østlige del af kirken.Kor Et sangkor.Kordegn Fører kirkebøger i større sogne og kan varetage samme …

Kirkeord og -udtryk er forklaret af Jette Langgaard Andersen og Mogens JensenAfstemningsvalg Hvis der indleveres mere end én kandidatliste, afholdes der afstemning.Aftalevalg Hvis der kun indleveres én kandidatliste, bliver afstemningen aflyst.Alba Lang, hvid skjorte, som bæres over præstekjolen under messehagelen. Fra latin: hvid.Alter Det bord, der står i kirkens kor, hvor nadveren uddeles og ofte læses tekster her fra. Fra latin: offerbord.Alterbog Heri findes de bibelske tekster, der er foreskrevet til hver enkelt søn- og helligdag.Alterskranke, knæfald Dér hvor man knæler for at modtage nadveren samt ved konfirmation og vielse.Amen Bruges som afslutning på fx bønner. Fra hebraisk: jeg tilslutter mig det, der er blevet sagt.Antependium Klæde der er fæstnet på alterbordets forside.Apsis Halvrund tilbygning øst for koret. Græsk ord.Bedemand Person eller forretning, der tilbyder assistance omkring dødsfald. Oprindeligt: ham der beder til begravelse.Bedeslag De 3 gange 3 slag, der afslutter klokkeringningen morgen og aften samt forud for gudstjenester.Biskop/Bisp Gejstligt overhoved for et stift.Bisættelse At afdøde synges ud og føres i kapel.Bisættelse Bruges om den kirkelige begravelseshandling, der går forud for kremering.Disk Lille fad til oblaterne ved altergang.Distriktsforening Lokal afdeling af Landsforeningen af menighedsråd.Dåb Det ene af folkekirkens to sakramenter. Dåb foregår ved døbefonten, og alle kan blive døbt, men oftest er det små børn.Dåbsoplæring Se: mini-konfirmand.Emeritus Bruges om afgået embedsmand, fx pastor emeritus. Fra latin: aftjent.Epistel Episteltekst i gudstjenesten er fra brevene i NT. Fra latin: brev.Evangelist Forfatter af et af evangelierne i NT: Mattæus, Markus, Lukas og Johannes.Evangelium Betegner et skrift der gengiver Jesu liv, død og opstandelse. Fra græsk: glædeligt budskab.Fredningstid Det åremål, der hengår førend et gravsted må eller kan slettes.Frimenighed Kristen menighed, som alene er baseret på medlemmernes tilslutning og ansvar.Fromesse Tidlig nadvergudstjeneste på søn- og helligdage.Født medlem af menighedsrådet Kirkens præster er fødte medlemmer af menighedsrådet, da de ikke vælges.Gejstlig Bruges om kirkelig, præstelig stand og betyder: åndelig.Gravstedskapital Indbetalt beløb til Stiftet, hvor renterne bruges til vedligehold af gravsted i fredningstiden i valgt omfang.GT Forkortelse for det Gamle Testamente.Hjemfalden Gravstedskapital, der har udløst renter til vedligehold, men er udløbet, udbetales til sognet.Hosianna Hebraisk ord, der betyder frels os eller red os.Højmesse Sognets eller pastoratets hovedgudstjeneste på søn- og helligdage med altergang og nadver.Interludium Mellemspil fx et orgelstykke umiddelbart efter prædiken.Introitus Korsang som indledning til gudstjeneste, der ersatter præludium. På latin: indgang.Kalk, alterkalk Bæger som bruges til vinen ved nadveren. Fra græsk: Bæger.Kandelabre Særligt store lysestager fx ved hver side af alteret.Kapel Rum eller bygning hvori afdøde henstår indtil begravelseshandlingen.Kapel Lille kirkesal, fortrinsvis til begravelseshandlinger.Katafalk Forhøjning eller vogn hvorpå kisten placeres i kirken under begravelseshandlingen.Kimning Klokkeringning der markerer kirkens højtider og fest.Kirke Konkret: kirkehuset. Fra græsk: den kristne menighed lokalt og globalt.Kirkebog Føres digitalt af præst eller kordegn ved fødsel og dødsfald i bopælssogn. Grundlag for al folkeregistrering.Kirkefunktionær Menighedsrådets ansatte kaldes kirkefunktionærer.Kirkelig velsignelse Kirkelig handling hvorved et borgerligt indgået ægteskab velsignes.Kirkeligning Kirkeskat.Kirkesanger Forsanger ved menighedssangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger.Kirkeskib Den del af kirkebygningen, hvor menigheden har sine siddepladser.Kirkeskib Skibsmodel ophængt under loftet i kirkeskibet.Kirkeværge Medlem af menighedsrådet der har særligt tilsyn med kirkebygninger og kirkegårde.Kirkeåret Begynder 1. søndag i advent.Kollekt Betegnelse for fællesbønn

I svampens hede: Krønike imod tidsånden – Resultat for Google Books

I svampens hede: Krønike imod tidsånden – Ebbe Kløvedal Reich – Google Bøger

I SVAMPENS HEDE er Ebbe Kløvedal Reichs statusopgørelse over den danske tidsånd ved indgangen til det 21. århundrede. Viggo Hørup var den første, der brugte svampen som billede på en oftest usynlig og ubestemmelig svulmende substans i samfundet, som forplumrer alle kontraster, ligegyldiggør alle problemer og kvæler alle frie ytringer. Ud over sit skønlitterære forfatterskab har Ebbe Kløvedal Reich igennem syv bind og 37 års personlig samtidskrønike beskrevet svampen og dens virkninger i det danske samfundsliv. I dette ottende bind ser Ebbe Kløvedal Reich tilbage på de senere års udvikling inden for områder som regering, magt og folkestyre; fornuft, dannelse og tidsånd; forbrug og behov; kirke, tro og åndsfrihed – samtidig med at han forsøger at finde svar og løsninger på de problemer, som svampens hærgen har efterladt.

Keywords: kirkerum synonym